Potrivit prevederilor Legii nr 165/2013, in dosarele unde restituirea in natura nu a fost posibila, Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor din cadrul ANRP trebuia sa solutioneze cererile privind despagubirile datorate persoanelor indreptatite pana la data de 20.05.2018.

In acest moment, exista un numar de peste 40.000 de dosare nesolutionate, iar pentru solutionarea acestora, beneficiarii prefera sa apeleze la serviciile unui avocat ANRP de la Avocat Scarlat.

Pentru ce avem nevoie de un avocat ANRP specializat pe domeniul retrocedarilor?

Conform Legii nr 165/2013, persoanele carora nu li s-au solutionat dosarele pana la data de 20.05.2018, pot formula, preferabil printr-un avocat specializat in litigiile ANRP, in termen de maxim 6 luni, o cerere de chemare in judecata, solicitand instantei sa oblige CNCI sa emita decizia de validare a dispozitiei prin care s-a propus acordarea de masuri reparatorii , respectiv decizia de compensare.

Instanta va putea sa se pronunte cu privire la calitatea de persoana indreptatita, precum si la existenta si intinderea dreptului de proprietate.

ANRP avocat 1200x675

In aceste conditii, despagubirile pentru imobilele expropriate pot fi solicitate in instanta doar pana la data de 20.11.2018, sub sanctiunea decaderii.

Un avocat ANRP va poate ajuta cu formularea cererii de chemare in judecata, acesta putand sa va asiste sau sa va reprezinte in fata instantei de judecata. Dupa studierea dosarului si a inscrisurilor pe care le detineti, avocatul ANRP poate face demersuri in vederea obtinerii de inscrisuri suplimentare ce vor fi necesare la solutionarea dosarului.

Cine poate formula cererea de chemare in judecata?

Pot formula cerere de chemare in judecata, personal sau cu ajutorul unui avocat ANRP specializat in astfel de litigii,  pana la data de 20.11.2018, persoanele indreptatite ale caror dosare administrative au fost inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul ANRP inainte de intrarea in vigoare a Legii 165/2013, adica inainte de 20.05.2013.

Pentru dosarele inregistrate la Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor din ANRP dupa intrarea in vigoare a Legii nr 165/2013, se poate formula cerere de chemare in judecata in termen de 6 luni, termen ce incepe sa curga dupa expirarea a 60 de luni de la data inregistrarii dosarului la aceasta institutie.

Unde se depun actiunile?

Cererile de chemare in judecata se depun la tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul sentitatii (CNCI), anume Tribunalul Bucuresti, indiferent de localitatea in care se afla domiciliul persoanelor indreptatite.

Termenul de 6 luni se aplica doar in cazul in care dosarul inregistrat la ANRP nu au fost solutionate, nu si atunci cand au fost emise decizii prin care s-au respins cererile de acordare a despagubirilor, decizii de invalidare. Acestea pot fi contestate in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestora.