Proiectul cofinanțat din Fondul Social European „MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE ÎN SECTORUL AERONAUTIC PRIN FORMARE PROFESIONALĂ INOVATIVĂ (AEROTRAINING)” POSDRU/125/5.1/S/129302 pune la dispoziția beneficiarilor săi o serie de programe de formare profesională, dupa cum urmează:

programe-gratuite-de-formare-profesionala

1. Curs Lăcătuş construcţii structuri aeronave (curs ce se adresează unui număr de 128 de persoane, are o durată de 720 de ore (240 de ore alocate pregătirii teoretice şi 480 de ore pentru cea practică);

2. Curs Mecanic aeronave (cursul se adresează unui număr de 104 de membri ai grupului ţintă, are o durată de 720 de ore – 240 de teorie şi 480 de practică);

3. Curs Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord (programul de formare se adresează unui număr de 56 de participanti, are o durată de 720 de ore, 240 alocate pregătirii teoretice şi 480 pregătirii practice);

4. Curs Operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă (cursul se adresează unui număr de 40 de membri ai grupului ţintă, are o durată de 360 de ore – 120 de teorie şi 240 de practică);

5. Curs Vopsitor industrial (programul de formare se adresează unui număr de 28 de participanti, are o durată de 360 de ore, 120 alocate pregătirii teoretice şi 240 pregătirii practice);

6. Curs Operator la maşini unelte cu comandă numerică (cursul se adresează unui număr de 112 de persoane, are o durată de 720 de ore – 240 de ore pregătire teoretică şi 480 de ore pregătire practică);

7. Curs Galvanizator (cursul se adresează unui număr de 28 de persoane, are o durată de 360 de ore – 120 de ore pregătire teoretică şi 240 de ore pregătire practică);

8. Curs Specialist în domeniul calității (programul de formare se adresează unui număr de 88 de persoane care în urma finalizării cursului vor fi dobândite competenţele profesionale domeniului);

9. Curs Sudor Electric (cursul se adresează unui număr de 48 de persoane, are o durată de 360 de ore).

Pentru a afla mai multe informații despre proiect și programele de formare profesională in aeronautica, vă rugam accesați www.aerotraining.ro